Sportmotor - záruční podmínky
platné od 1.1.2003
 

Záruka funkčnosti přeprogramovaného softwaru a na splnění emisních kontro SME/STK

platí po celou dobu životnosti vozidla.

Záruka na práci a nové díly **,***  montované firmou Sportmotor trvá

24 měsíců
 
 
 
 

 Podmínky platnosti:

1. Záruka se vztahuje na práci a díly montované firmou Sportmotor ***

2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením vzniklým  používáním

3. Záruka se nevztahuje na vady,  poruchy a zničení dílů vzniklé neopatrným zacházením či zacházením v rozporu s doporučeními výrobce úpravy či vozidla ****

4. Záruka se nevztahuje na díly, které byly jejich majitelem, a/nebo kýmkoliv jiným, vyjma firmy Sportmotor, jakýmkoliv způsobem dále upravovány či seřizovány, a/nebo byl na nich prováděn jiný zásah, jenž měl za následek jejich poruchu nebo zničení, a/nebo poruchu či zničení jiných dílů automobilu

5. Záruka se nevztahuje na díly k jejichž závadě, poruše či zničení došlo v důsledku  provedených dálších úprav, seřizování, či montáží jiných doplňků kýmkoliv jiným vyjma firmy Sportmotor

6. V případě poruchy motoru způsobené prokazatelně provedenou úpravou, při splnění bodů 2, 3, 4 a 5, přebíráme záruku za motor po dobu záruční doby poskytované výrobcem/prodejcem vozidla * , ***, *****

7. V případech zde neuvedených platí Občanský zákoník, v posledním znění 

8. Na porušování  zákona o pozemních komunikacích a případné pokuty z toho vyplývající se  záruka nevztahuje******

9. Záruka na splnění emisních kontrol SME/STK platí pro úpravy provedené po 1.1.2016  
a týká se závad uložených v řídící jednotce motoru a nevytvoření Readness kódu způsobené chiptuningem, netýká se závad nesouvisejících s chiptuningem

 


 

 

 

 

 

 

 

UPOZORNĚNÍ:  Vzhledem k tomu, že nejsme internetovým obchodem, neplatí § 53 odst. 7 občanského zákoníku.

Odstoupení od smlouvy není možné v případě zboží  dováženého ze zahraniční a/nebo vyrobeného na objednávku (např. výfukové systémy Milltek, Simons, výrobky Hyperboost, atd.). Termín dodání takového zboží uvedený v objednávce je přibližný a může se lišit dle aktuálního stavu skladových zásob u výrobce, nebo zpoždění v důsledku dopravy.

* Pro využití této záruky dle bodu 6  je bezpodmínečně nutné, v případě poruchy motoru, nejdříve kontaktovat firmu Sportmotor, která určí další postup řešení problému. Dokladem o tomto je písemné vyjádření/postup s razítkem a podpisem. V případě nedodržení tohoto postupu, záruka pozbývá platnosti. Omezení odpovědnosti - pokud to není stanoveno v záruce, neodpovídáme za jakékoli škody (včetně, ale nikoli výhradně, ušlého zisku, přerušení obchodu, ztráty obchodních informací, záruky výrobce  nebo jiné peněžní ztráty, včetně pokut za porušování zákona o pozemních komunikacích) vzniklé v důsledku nemožnosti užívat produkt, i když jste na možnost vzniku takových škod upozornili. V každém případě bude celková odpovědnost na základě jakéhokoli ustanovení omezena na částku, kterou jste skutečně za produkt zaplatili. Ze záruky jsou vyloučeny výrobní a  konstrukční vady (např. vadné zapalovací cívky, zapalovací svíčky, vadné napínáky rozvodů, vadné rozvodové řetězy, vadné váhy vzduchu, neplnění emisí - dieselgate atd.)

** Záruka na díly a součástky upravované z původních dílů je 6 měsíců ode dne prodeje

*** Záruka při softwarové úpravě se týká pouze dodaného softwaru

**** bod 3 - za zacházení v rozporu s doporučeními výrobce úpravy či vozidla se považuje rovněž použití vozidla ke sportovní činnosti, včetně amatérských závodů a sprintů

***** Dodatečná záruka, za příplatek 7000 Kč, je omezena maximální částkou plnění 100 000 Kč (do 50 000 km najetých), 50 000 Kč ( 50 001 km -60 000km najetých), 25 000 Kč ( 60 001 km -100 000km najetých),0 Kč (100 001 a více km najetých). Pro využití této záruky dle bodu 6  je bezpodmínečně nutné, v případě poruchy motoru, nejdříve kontaktovat firmu Sportmotor, která určí další postup řešení problému. Dokladem o tomto je písemné vyjádření/postup s razítkem a podpisem. V případě nedodržení tohoto postupu, záruka pozbývá platnosti. Podmínkou využití je správně vyplněná servisní knížka a finanční doklady o provedených servisních pracech. Záruka se netýká výrobních vad (např. vadné zapalovací cívky, vadné napínáky rozvodů, vadné váhy vzduchu atd.) Dodkladem o této záruce je záruční list o záruce na motor a doklad o zaplacení této záruky.

****** Úpravy motoru nejsou, pokud to není vyznačeno na faktuře, schváleny pro provoz na pozemních komunikacích,  pokud hodláte vozidlo provozovat na pozemních komunikacích je dle zákona o pozemních komunikacích nutno si nechat úpravu legalizovat, s čímž vám rádi pomůžeme, na porušování tohoto zákona a případné pokuty z toho vyplývající se ovšem záruka nevztahuje.

Na podvodný software, stejně jako na jiné podvody prováděné výrobcem vozidla v souvislosti s obcházením emisí motoru, se záruka nevztahuje !!! (dieselgate, Volkswagen-gate)

 

Pozn.: Upozorňujeme, že všechny zde uváděné parametry upravených motorů závisí na parametrech konkrétního sériového motoru, jsou udávány se stejnou tolerancí jako parametry sériového motoru udávané výrobcem, tzn. maximum ±5%, průběh ±10% a jsou provedeny metodou dynamického měření výkonu . Seriové parametry jsou parametry udávané výrobcem.  Měření provádíme u nezávislých firem na výkonové brzdě MAHA (dynamické měření výkonu) v Auto Jarov, nebo Schenk v ÚSMD-DEKRA, Praha 4 - Chodov (statické měření výkonu), parametry změřené jinde a bez naší účasti, zejména u konkurenčních firem, se nemusí zcela shodovat s parametry zde uvedenými. Parametry jsou uváděny pro nový, zaběhlý motor, u starších motorů (zejména s proběhem nad 100 000 km) mohou být hodnoty nižší, úměrné stavu a stáří motoru.